Rev. Fr. Zachariah Vallikkolil

Priest
Cell Phone
(516) 467-9334
Other

Associate Vicar: St. Mary's Syriac Orthodox Church, Glen Oaks, NY