Churches

St. John's Syriac Orthodox Church, Mississauga, Canada

Mississauga
Mississauga ON
Canada


Vicar: Rev. Fr. Eldhose Kakkaden