Churches

St. Mary's Syriac Orthodox Church, Glen Oaks, NY

262-22 Union Turnpike
Glen Oaks, NY 11004
United States


Website: http://www.jacobitechurchny.com
Vicar: Rev. Fr. Vivek Alex
Other Priests: Associate Vicar: Rev. Fr. Zachariah Vallikkolil